Nya videon om installation av lösull Supafil Frame

Installation Supafil Frame lösull  Installering av lösull på vind

Nu kan du enkelt se och ta del av hur man enkelt, rent och kostnadseffektivt isolerar alla konstruktioner av ett bygge med lösull Supafil Frame från Knauf Insulation. Videorna är ca 4 minuter långa och finns en för varje konstruktionstyp, samt hur man duklägger innan väggblåsning.

 Knauf Insulation utvecklade ursprungligen Blow- in -Balnket metoden i USA i början av 80- talet. Till Sverige hämtade vi både lösullen och metoden som möjliggjorde att vi även i Sverige kunde börja blåsa väggelement med lösull. Att produkten dessutom ger ett utmärkt isolerings resultat börjandes från lambda 033, vilket är det lägsta som kan idag uppnås med glasullsisolering i obunden form.

Mer information om lösull finns på www.knaufinsulation.se filmerna finns att se på http://www.youtube.com/user/knaufisoleringse

Annonser
Tagged with: , , , , ,
Publicerat i Energieffektivt byggande, Lösull

Mobil hörbarhet i energieffektiva hus

Att bygga energieffektiva byggnader är idag en självklarhet, att värmeisoleringen i väggar är en ur energiförbrukning synvinkel av central betydelse, men kan också ställa till det för den som skall bo i huset genom minskad eller total avsaknad av mobiltäckning. Det finns ett antal olika strukturella lösningar för energieffektiva hus, dessa kan uppnås med all typer av isolering.

Termisk resistans är bara en sak som bör beaktas vid val av värmeisolering. Ju lägre värmeledningsförmågan hos isoleringen, desto tunnare kan konstruktionen göras. Andra viktiga frågor att ta i beaktande är brandsäkerhet, ljudisolering, enkel installation, fuktsäkerhet, samt byggkostnader.

Ser man på polyuretan som ett isolerings alternativ kan man bygga något tunnare konstruktioner än om man använder sig av mineralull. Grovt räknat så motsvarar en 200 mm tjock polyuretanskiva med diffusionstätt ytskikt (värmemotstånd 0,023 W/mK) 287 mm mineralull (värmemotstånd 0,033 W/mK).Aluminiumbeklädd polyuretanskiva i konstruktion

Polyuretan i sig försvagar inte mobilsignalen, men det gör däremot aluminiumbeläggningen som används flitigt på båda sidorna av skivan. Utöver detta så är det vanligt att man även har inne i själva skivan ett antal lager för att förbättra isoleringsförmågan. Och i själva konstruktionen kan flera lager användas, och på detta sätt byggs ett skydd mot elektromagnetisk strålning, vilket tyvärr det som gör mobilsignalen så försvagad.

I grafen nedan visas hur mobilsignalen försvagas på de olika frekvenserna. Traditionell pappersbeklädd polyuretanskiva

Försvagning av mobilfrekvensen och mineralull orsakar ingen försvagning av signalen på någon frekvens. Däremot ser man en markant försvagning av signalen när man i konstruktionen har använt aluminiumbeklädd polyuretanskiva och är jämförbar med försvagningen som fyrdubbelglas ger.

På de lägre frekvenserna runt 1000 MHz är försvagningen redan runt 25 dB och stiger sedan stadigt upp mot 45 dB. Man kan lätt konstatera att även om grundkonstruktionen är i trä, så kommer den totala inverkan på mobilhörbarheten vara stor framförallt om man väljer energieffektiva fyrglasfönster och metallbaserade isolerings alternativ.

För mer information besök även:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=5479530

http://johnnykellner.se/energieffektivisering-finns-det-nagon-maximal-ovre-grans-for-nya-bostader/

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/21117/niemela_radiosignaalin_vaimennusmittauksia.pdf?sequence=3

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Publicerat i Energieffektivt byggande

Will BIM help deliver what the client is expecting?

By Dave Khan

Generally speaking architects, architectural technicians, structural engineers and a whole host of other building professionals spend a great deal of time, effort, creativity and not inconsiderable experience to design a building that complies with requirements contained within the clients brief.

One vital part of this process is the creation of the building fabric solutions required to deliver the thermal, acoustic or fire performance to ensure that the building complies, both on a statutory level and with the individual demands stipulated by the client. At the end of the day a highly collaborative effort is required in order to achieve the clients` goal.

Francis-Crick-BIM-SHOW-Live

When it comes to the creation of the building fabric specifications a combination of research expertise, experience and building knowledge needs to be employed by the specifier in order to select the products to deliver the best functional and aesthetic solution for the building under consideration.

However, what very often ends up on the building site is not that which started out its life on the “drawing board“. One very common reason for this is that well thought out and designed fabric specifications are very often changed at the whim of the contractor purely based on the cheapest product to meet the specified performance level. Is this really in the best interests of the client, or the contractor?

This practice may however be about to change for those buildings designed employing Building Information Modeling (BIM).

One thing that the BIM should bring to the table is much greater transparency as many pairs of eyes will fall upon the building as it is progresses from imagination to reality.

What should be of paramount importance is that a well built, well designed, well specified building is erected, using high quality cost efficient materials which will last at least the lifetime of the building. Not something that is necessarily at the forefront of a contractors mind when it comes to switching a product specification to one that is more in his interests than those of the client.

In actual fact the subliminal message could be said to be that the contractor, rather than the architect, knows what is the best solution for that specific element of the building. This will sometimes be the case, but not (I would suggest) to the extent that currently exists.

BIM will shine a light on this particular practice so everyone involved in the design, procurement and building process, will be able to see when product or solution specification changes are made and then be able to make an informed decision as to whether or not this is in the best long term interest of the building or “heaven forbid“ even the client!!

In essence well written specifications integrated into the BIM are a good example of how well structured data, delivered in the required format and made readily available will help to strengthen the wisdom and experience that has been called upon to create the product or system specification in the first place, thereby redressing the influence of the specifier, that has been on the wane in recent years.

Further information on BIM can be found via the following web links:

http://www.bimtaskgroup.org/  

http://www.thenbs.com/topics/bim/articles/

http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2012/03/BIS-BIM-strategy-Report.pdf

Tagged with: , , , , , , ,
Publicerat i BIM

Nollenergihus

Så här efter Earth Hour och nyheten om att Vattenfall såg ett dropp i energikonsumtionen, känns det helt rätt att reflektera över begreppet nollenergihus och vilka fördelar det kan ha på vår energikonsumtion och på miljön.

Snart är de första nollenergihusen färdiga att flyttas in i. De ligger utanför Lund och har en väldigt modern framtoning. Med en energikonsumtion på endast 17 kWh/m2 är dessa extremt välisolerade, har solceller och en effektiv ventilation med värmeväxlare som tar tillvara värmen i den fuktiga luften som ventileras ut samt att byggnaden är tät. Detta att jämföra med en standardvilla som har ett energibehov på 50 kWh/m2.

Sveriges första certifierade småhus enligt kraven för nollenergihus

Det finns en orsak till att husen är belägna i Skåne, det hade varit intressant att får en geografisk gräns på hur långt norr det är möjligt att bygga ett nollenergihus, någonstans så finns det helt enkelt inte tillräckligt med solljus för att klara kraven. Redan att bygga ett passivhus i Norrland är med dagen regler utmanande.

Vi som isolerings tillverkare blir ofta anklagade för att tillsammans med solcellstillverkare och värmepumpsfabrikanter driva dessa frågor för att gynna vår egen kassa. Vi ser detta som vår skyldighet att hitta lösningar för att kunna i detta arktiska och fuktiga klimat, delvis hitta nya produkter för att göra byggnaderna mer energieffektiva, men även att vi inte behöver dras med meter tjocka väggar med pyttesmå fönster. Att kunna bygga hus som är behagliga att bo i, med stort insläpp av ljus och en låg ljudnivå, men vars miljöpåverkan är noll, visst det har sitt pris, men och andra sidan, som konsumenter måste vi också börja ta ansvar. Vi kan inte både ha kakan och ät den, eller om vi vill betala ett högt pris för värme, kanske vi inte har råd med kakan överhuvudtaget?

Tagged with: , , , , , , , , ,
Publicerat i Energieffektivt byggande